Träningsvärdar

Träningsvärdar hösten 2003

Träningsvärdarna ht 2003

För att träningarna ska fungera så behövs personer som öppnar och stänger lokalen samt tar med bandspelare och musik. För att arbetet inte ska bli för betungande är det uppdelat på fyra (4) stycken träningsvärdar. Nya träningsvärdar utses i början av varje termin.

Vem som helst kan bli träningsvärd, men det bör helst vara en person som brukar träna ganska ofta (ungefär en gång i veckan).

Hur går det till?

Träningsvärden har hand om träningar under en vecka i taget. Träningsvärden hämtar bandspelaren vid tisdagsträningens slut och tar med den till torsdagsträningen. Träningsvärden tar också med bandspelaren från torsdagsträningen till nästa veckas tisdagsträning där han/hon låser upp.

Observera att träningsvärden endast behöver närvara hela träningen på torsdagen, men behöver bara hämta respektive lämna bandspelaren på tisdagarna. Träningsvärden har hand om cirka 12-13 träningar (4 veckor). Vilka träningar (veckor) en viss träningsvärd får bestäms i början av terminen då schemat läggs.

Intresserad av att bli träningsvärd?

Se våra svar på vanliga frågor, ta vårt avslöjande personlighetstest eller skicka e-post till Solstickan Malmberg med adressen traning@swingkatten.se.

ad

nyhetsbrev
dans i Uppsala
vilka skor passar bäst för dans