Kallelse till extra årsmöte

Välkommen till Swingkattens extra årsmöte den 27 augusti då en ny ledamot ska väljas in i styrelsen. Mötet hålls vid dansbanan i Stadsträdgården. Efter årsmötet vidtar Parkdans.  Vid regn hålls mötet hemma hos ordförande Anna Axelsson, Lindsbergsgatan 3C. Mötet flyttas endast om Parkdansen ställs in. Valberedningens förslag.

------------------------------

 

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Datum: 27 augusti 2013
Tid: kl 18.15
Plats: Vid dansbanan i Stadsträdgården. Vid regn, hos ordförande Anna Axelsson, Lindsbergsgatan 3C.

Dagordning

1.      Mötets öppnande
2.      Fastställande av röstlängd för mötet
3.      Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.      Val av protokolljusterare och rösträknare
5.      Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
6.      Fastställande av dagordningen

7.      Val av styrelseledamöter

8.      Mötets avslutande
 


Hjärtligt välkommen!

ad

nyhetsbrev
dans i Uppsala
vilka skor passar bäst för dans