LOGGA IN

Inget konto? Registrera här

BLOGGAR

Elin Hagerlinds blogg

Frida och Sakarias

Läs mer

Henrik Erikssons blogg

Bright lights late nights - The Speakeasies' Swing Band

Läs mer

Kulturpolitiskt program

Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun

Uppsala 2004-11-25

Remissvar från Swingkatten, Philochoros och Cambalache ang. Kulturpolitiskt program för Uppsala Kommun, KTN-2004-0224.005


Efter att läst förslaget till Kommunens kulturpolitiska program har vi konstaterat att den sociala danskulturen inte är omnämnd. Vi skulle vilja att den delen av Uppsalas kulturliv lyfts fram och synliggörs.


Uppsala kommun har under 2004 arbetat fram ett kulturpolitiskt program där man presenterar inriktning för arbetet i nämnder och bolag för de närmaste fem åren.


Swingkatten har tillsammans med Philochoros och Cambalache skrivit ett remissvar där vi vill framhålla den sociala dansens betydelse för Uppsalas kulturliv.


Läs vårt remissvar här intill.

Social dans är del av kulturen

  • Den sociala dansen är en del av en större folklig kultur.
  • Danskulturer (såsom folkdans, jitterbug, tango och salsa) upprätthålls och utvecklas genom social dans och blir ett levande inslag i den omgivande kulturen.
  • Verksamheten är utåtriktad och lockar fler människor att själva upptäcka dans och musik. Den sociala danskulturen har aktiva deltagare som inte bara är åskådare eller konsumenter.
  • Den sociala dansen ökar folkhälsan genom att ge deltagarna bättre kroppsmedvetenhet, koordination och kondition.
  • Verksamheten stöder musiker, orkestrar och danspedagoger genom att anlita dem.

Vi vill

  • Att den sociala danskulturen erkänns och omnämns i det kulturpolitiska programmet. Den sociala dansen innehåller inslag av idrott och scenkonst men är en egen del av kulturlivet.
  • Att fler lokaler lämpliga för dans görs tillgängliga för kurser, träningar och danstillställningar. Viktigt är att lokalerna har trägolv och för träning är dessutom speglar ett viktigt redskap.

För styrelserna i respektive förening:


/Henrik Eriksson (Swingkatten), Anna Hellström (Philochoros), Johanna Blank (Cambalache)

ad

nyhetsbrev
dans i Uppsala
vilka skor passar bäst för dans