Socialdans ställs in resten av terminen

Det är tråkigt, men vi vill ta ansvar och dra vårt strå till stacken för att undvika smittspridning av Corona-viruset. Styrelsen för Swingkatten har ikväll därför bestämt att vi ställer in den socialdans vi har inom föreningen tills vidare.

Cat´s Corner ställs in resten av terminen. Vi ställer också in den Swingkväll som var planerad 18 april. 

Vi hoppas just nu att socialdansen kan återupptas när parkdansen drar igång, vilket skulle kunna bli i maj. Vi är också beredda av ompröva beslutet, både att kunna dra igång tidigare eller senare beroende på hur läget utvecklar sig.

Inget beslut har ännu tagits om terminskurserna, vi återkommer om det senare denna vecka.

Bakgrunden till beslutet är som sagt den pågående spridningen av Corona-viruset. När samhället i stort gör en hel del för att undvika folksamlingar vill vi också ta vårt ansvar. 

I dagsläget finns det inga formellt tvingande skäl från Regeringen eller Folkhälsomyndigheten till att ställa in evenemanget, det är folksamlingar på över 500 personer som inte är tillåtna. Men det finns ett flertal rekommendationer från bland annat Danssportförbundet och andra organisationer som går i linje med vårt beslut. Danssportförbundets ställningstagande finns att läsa här: https://www.danssport.se/NYHETER/Aktuellt/uppdateringangaendecoronaviruset/

Eftersom dans innebär fysisk beröring så finns det anledning till försiktighet. 

Att genomföra swingkvällar och socialdans blir inte de roliga tillställningar de är tänkta att vara mot bakgrund av den senaste veckans utveckling. Vi förstår att detta är ett tråkigt beslut men hoppas att ni har förståelse för varför beslutet har fattats.

Varma hälsningar från Swingkattens styrelse!

 

ad

nyhetsbrev
dans i Uppsala
vilka skor passar bäst för dans