iTakt

Efter det att ett gäng swingkatter gått en show & akro - helgkurs i föreningen tänkte dom att dom ville förvalta det dom lärt sig på kursen och bildade därför en alternativ showgrupp till föreningens showverksamhet. Efter att funderingar på om gruppen kunde heta MerryGoRound fick avslag på grund av att det var för likt föreningens andra showgrupp MessAround, landade namnvalet på iTakt. Detta sades bero på vissa sponsorer från Kalifornien, men en troligare förklaring är en skämtsam utvidgning på föreningens tre högsta lindy-kurser, som då hette Halvtakt, Baktakt och Otakt i stigande ordning.

Gruppen showade på både cats-Corner och på parksnäckan under Kulturernas karnival 2010.

Efter en tid i rampljuset splittrades sedan gruppn då vissa av medlemmarna flyttade från stan och sedan dess har iTakt varit inaktiv.

ad

nyhetsbrev
dans i Uppsala
vilka skor passar bäst för dans