Extra årsmöte 11 nov om revisionen

Alla medlemmar i Swingkatten är varmt välkomna till ett extra årsmöte den 11 november kl 20.00.

Mötet kommer hållas som videomöte på Zoom, du som är medlem i Swingkatten har fått en länk till mötet via mejl den 25 oktober, som också innehåll dagordningen. Hittar du inte mejlet kan du få länken om du mejlar info@swingkatten.se

Vi kommer ta upp revisionen för år 2019 eftersom den inte gjordes under ordinarie årsmöte.

OBS! Vi behöver också personer till ny valberedning samt revisor för år 2020. Så om du kan tänka dig att ta på dig nåt av de uppdragen, eller vill ställa frågor om vad det innebär, hör väldigt gärna av dig till valberedningen på valberedning@swingkatten.se!

Vi tänkte också ta upp en fråga om föreningen fortsatt ska ha en gruppolycksfallsförsäkring. Styrelsens tankar om det har mejlats till alla medlemmar den 31 oktober.

Medlem som har betalat medlemsavgift innevarande verksamhetsår och under året fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet.

Varmt välkomna hälsar Swingkattens styrelse!