Fysiska kurser med begränsningar under hösten

Swingkatten har beslutat att åter ha fysiska kurser under hösten, dock med begränsningar. Antalet platser är begränsat för att undvika trängsel och i pardanserna kommer undervisning endast ske i fasta par utan rotation av partner, paranmälan är därför obligatoriskt för denna kursomgång. Visa fortsatt hänsyn, håll distans till andra deltagare och stanna hemma om du känner dig sjuk!

Vänliga hälsningar från Swingkattens styrelse!